MCH5 | Kompresor gazowy MCH5 CNG

MCH5 | Kompresor gazowy MCH5 CNG
Kompresor przydomowy

Wydajność: 85 l/min, 5 m3/h
Czas napełniania: 80 l/200 bar – 3h
Ciśnienie robocze: 200 bar lub 250 bar
Zasilanie elektrycznie: 3 fazy, 230/400 V, 50/60 Hz 1 faza, 230 V, 50/60 Hz
Moc: 3/2,2 kW
Waga: sucha 160 kg
Poziom hałasu: 65 dB (z odl. 1 m)
Napęd: silnik elektryczny 3 fazy (ATEX)
Wymiary: 105 x 70 x 67 cm