tatsuno-BMP-4000-1

tatsuno-BMP-4000-3

TATSUNO-logo

 

BMP 4000.OS SMART/CNG

ELEKTRONICZNE DYSTRYBUTORY CNG

OCEAN SMART CNG – dystrybutory spełniające najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa, niezawodności i wydaj-ności. Seria OCEAN SMART CNG zawiera szeroki wachlarz roz-wiązań, co umożliwia idealne dopasowanie dystrybutora do pozostałych urządzeń zainstalowanych na obiekcie. Oferujemy dystrybutory samoobsługowe, jedno lub dwustronne, z jedną lub dwoma kolumnami wyposażonymi w przewodami napeł-niające. Dystrybutory OCEAN SMART CNG mogą być zintegro-wane z odmierzaczami standardowych paliw płynnych, jak benzyny i oleje napędowe oraz LPG. Wykorzystują standardo-wo dostępne protokoły komunikacyjnych (POS) umożliwiające integrację z praktycznie każdym systemem. Dodatkowo OCEAN SMART CNG mogą być wyposażone w opcje, takie jak system awaryjnego wyłączania i wewnętrzne stopniowanie zaworów.

Dystrybutory CNG TATSUNO dostarczane są do klienta dopiero po przejściu rygorystycznych testów w fabrycznym laborato-rium. Malowana proszkowo obudowa gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i zapewnia długi okres użytkowania. Funkcjonują długo i bezawaryjnie nawet w najcięższych wa-runkach.

TATSUNO – jako globalny producent z wieloletnim doświad-czeniem w dziedzinie produkcji dystrybutorów CNG, stworzyło ponadczasową konstrukcję, spełniającą wymagania klientów z całego świata, oferującą proste rozwiązania konstrukcyjne sto-sujące napełnianie z jednego, dwóch, trzech lub czterech przewodów napełniających.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I WARUNKI PRACY

Wydajności Standardowa: 30 kg/min Szybkowydajna: 70 kg/min
Dokładność ±1% przy minimalnej ilości wydanej 2 kg
Zasilanie 1 x 230 V AC, jednofazowe 50 Hz, ±10%
Temperatura otoczenia -20°C do +40°C (-40°C do +55°C z dodatkowym ogrzewaniem)
Temperatura cieczy -40°C do +80°C
Wilgotność 5% do 95% para nie skondensowana