Detekcja i wykrywanie

W każdej akcji ratowniczej czas jest jednym z kluczowych czynników.
Wielokrotnie czas decyduje o przeżyciu – im szybciej ratownik odnajdzie
poszkodowanego lub wykryje źródło zagrożenia, tym większe szanse na powodzenie akcji. W uniknięciu niebezpieczeństwa związanego z późnym wykryciem zagrożenia pomogą zaawansowane urządzenia z naszej oferty.
Nasze kamery szybko odnajdują ofiary pożarów i wypadków ukryte w
zadymionych i ciemnych miejscach. Przenośne wykrywacze gazów informują ratownika o stanie otaczającej go atmosfery i pokazują czy można bezpiecznie przebywać w danej strefie. Przy pomocy skanera termicznego można szybko przeszukać pogorzelisko i odkryć zarzewia ognia unikając w ten sposób ponownemu rozprzestrzenieniu się pożaru.