Urządzenia myjące

Potrzeba stosowania urządzeń myjących oraz suszących jest nieodłącznie związana z dbałością o zdrowie i higienę użytkowników oraz z prawidłową konserwacją drogiego sprzętu mającego na celu ochronę życia. Maski nadciśnieniowe pełnotwarzowe stanowiące integralną część aparatu powietrznego oraz maski do sprzętu filtracyjnego wymagają szczególnej dbałości, ponieważ nie poddane odpowiedniemu procesowi czyszczenia stanowią znakomite siedlisko dla wszelkiego rodzaju wirusów i bakterii. Do ich wyczyszczenia służą urządzenia myjące tradycyjne oraz myjki ultradźwiękowe.

Niezależnie od aspektu higienicznego ważne jest również kryterium ekonomiczne. Żywotność sprzętu brudnego i zaniedbanego ulega skróceniu, a jak wiadomo profesjonalny sprzęt używany w ratownictwie jest drogi.

Proponowane przez nas urządzenia myjące odgrywają bardzo ważną rolę w
utrzymaniu w czystości i higienie sprzętu ratowniczego. W obecnym czasie jest to niezwykle ważny aspekt.

Oferujemy Państwo Myjki Tradycyjne:

  • WASH 9- myjka na 9 masek,
  •  WASH 4- profesjonalne urządzenie do czyszczenia aparatów oddechowych oraz masek.

Myjki ultradźwiękowe:

  •  Myjka ultradźwiękowa ASF 30,
  •  Myjka ultradźwiękowa ASF 70.

Aparat oddechowy i maska nadciśnieniowa, pełnotwarzowa to podstawowy sprzęt bez którego nie może współcześnie istnieć żaden oddział straży pożarnej. Niemalże każda interwencja wymaga użycia powietrznego aparatu oddechowego. Po każdej akcji ratowniczo – gaśniczej sprzęt wraca brudny i niejednokrotnie skażony.

Prawidłowe zdezynfekowanie, wyczyszczenie i wysuszenie masek oraz aparatów stanowi o zdrowiu i bezpieczeństwie ratownika. Dodatkowy aspekt to kryterium ekonomiczne. Prawidłowa ochrona i utrzymywanie sprzętu w czystości przedłuża jego żywotność. Elementem newralgicznym są maski. W naszej ofercie znajdziecie Państwo tradycyjną myjkę do masek WASH 9. Niezawodna i długowieczna, pracująca od lat w wielu jednostkach.

WASH 4 to natomiast urządzenie nowej generacji do czyszczenia i mycia kompletnych aparatów. Profesjonalnie myje do 4 aparatów z butlami jednorazowo. Prosta i przyjazna dla użytkownika procedura kontrolna oraz 3 różne cykle mycia to tylko niektóre z zalet tego urządzenia.