Sprzęt filtracyjny

Sprzęt filtracyjny służy użytkownikowi do ochrony dróg oddechowych przed szkodliwymi gazami, substancjami, pyłami. Odpowiednie maski, filtry i filtropochłaniacze są niezwykle ważne podczas akcji czy pracy w strefie skażonej. Bez sprzętu filtracyjnego, wszelkie działania w środowisku zagrażającym zdrowiu i życiu, poprzez wysokie stężenie niebezpiecznych substancji lotnych i cząstek stałych, są po prostu niemożliwe do wykonania. Oferujemy Państwu maski pełnotwarzowe, półmaski z wymiennymi filtrami, maseczki ochronne, filtry i filtropochłaniacze. Certyfikowany sprzęt, wyprodukowany zgodnie z niezbędnymi normami i dyrektywami, służy i chroni wszystkich użytkowników, zwłaszcza w tak niebezpiecznym okresie pandemii.

Wskazania do wyboru urządzeń ochrony dróg oddechowych oparte są o aktualny stan wiedzy. Przed każdym użyciem sprzętu filtracyjnego użytkownik powinien się upewnić, że stosuje maski i filtry wskazane dla rodzaju zanieczyszczenia i jego stężenia.
Filtry przeciwpyłowe są w stanie zatrzymać cząstki stałe unoszące się w powietrzu Są oferowane w różnych konstrukcjach poprawiających własności filtra dzięki użyciu materiałów filtracyjnych o różnej grubości, porowatości i powierzchni w celu ochrony przed cząstkami stałymi, gazami i uciążliwymi zapachami.

Filtry z wkładem węglowym zawierają specjalny węgiel aktywny, który zatrzymuje gazy i opary poprzez adsorpcję podczas gdy filtry kombinowane mogą usuwać zarówno gazy i opary, jak i cząstki stałe.