Ubrania ochronne

Ubrania ochronne odgrywają bardzo ważną rolę w ochronie osobistej. Oferowane przez nas kombinezony ochronne to odzież szeroko stosowana:

  • w przemyśle,
  • w rolnictwie,
  • w transporcie,
  • w służbie zdrowia,
  • w strażach pożarnych,
  • w policji,
  • w wojsku
  • wielu innych dziedzinach.

W ofercie posiadamy szeroką gamę lekkich ubrań chemoodpornych.

Nasze produkty, odpowiednio dobrane, spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony chemicznej, biologicznej, radiologicznej oraz ochrony przed środkami bojowymi.
W zależności od stopnia ochrony, który zapewniają są to ubrania typu 3, 4, 5, 6.

Typ 3:
Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy
Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem. EN 14605 + A1

Typ 4:
Odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy
Ochrona przed działaniem substancji chemicznej w postaci rozpylonej cieczy (nie pod ciśnieniem). EN 14605 + A1

Typ 5:

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi
Odzież pyłoszczelna chroniąca przed pyłami. EN 13982-1