Stacje CNG

Kompletny układ do sprężenia gazu umieszczony w specjalnym kontenerze.
Dopływający do stacji gaz jest filtrowany i po osuszeniu doprowadzany do bloku kompresora. Sprężanie gazu odbywa się w układzie czterostopniowym. Po każdym stopniu sprężenia gaz jest chłodzony powietrzem. Każdy ze stopni jest zabezpieczony przez zawór bezpieczeństwa, wyłącznik ciśnieniowy, manometr i czujnik temperatury. Pomiędzy stopniami umieszczone są separatory. Sprężony gaz przepływa przez osuszacz i „priority” panel, po czym tłoczony jest gaz do magazynu gazu. Z magazynu, trzema liniami z trzech sekcji, gaz doprowadzony jest do dystrybutora. Układ trzysekcyjny zapewnia szybkie i płynne napełnianie pojazdów.

Magazyn gazu umieszczony jest w kontenerze lub opcjonalnie poza kontenerem jako magazyn zewnętrzny. Stację można doposażyć w magazyn zewnętrzny w celu zwiększenia mocy przerobowych. Dystrybutor sprzedawany jest osobno.