CNG

Firma ASF specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie tankowania paliwem CNG w zakresie od małych, średnich i dużych stacji. Działamy na tym rynku od wielu lat.

Właściwości metanu Gaz ziemny, metan, bio metan to bezbarwny i bezwonny gaz (ze względu na bezpieczeństwo nawaniany tetrahydrotiofenem (THT)). Gaz rozpuszczalny w wodzie. Lżejszy od powietrza. Masa molowa wynosi 16 g/mol ( powietrza 28.96 g/mol.). Temperatura zapłonu wynosi 595°C.

CNG to paliwo ekonomiczne.

Sprężony gaz ziemny charakteryzuje najwyższa liczba oktanowa wśród paliw silnikowych od 110 do 120 oraz najwyższa wartość opałowa wśród paliw silnikowych, (dla CNG 50,05 jest to MJ/kg a dla benzyny 45 MJ/kg). Koszty paliwa redukują się o więcej niż 30%. Gaz ziemny wydobywany jest niezależnie od ropy, dlatego jego ceny są stabilniejsze.

1M3 CNG = 1,40 l LPG = 1,27 l benzyny = 1,06 l ON

CNG paliwo ekologiczne.

Gaz ziemny jest najprostszym węglowodorem, zatem jego spalaniu nie towarzyszy emisja związków rakotwórczych ani dymów. Redukuje emisję tlenków azotu i tlenku węgla (redukcja CO2 do 10-15%). Emisja związków niemetanowych, węglowodorów i aldehydów jest znacznie niższa niż w przypadku silników zasilanych benzyną czy olejem napędowym. Opary produkowane przez silniki zasilane gazem ziemnym nie zawierają dwutlenku siarki i cząsteczek stałych.
Gaz naturalny nie może skazić gleby i wód gruntowych. Silniki zasilane sprężonym gazem ziemnym praktycznie nie produkują spalin, a dzięki łatwiejszemu spalaniu pracują zdecydowanie ciszej. Dodatkowym atutem jest fakt, że silniki zasilane gazem ziemnym pracują znacznie ciszej. Auta na CNG generują nawet o 40% mniej hałasu, od samochodów zasilanych paliwami konwencjonalnymi. Poziom hałasu wytwarzanego przez autobusy zasilane gazem jest o 50, a nawet 60-70% niższy. Nie ma strat związanych z parowaniem w trakcie tankowania.

Nasza oferta:
Firma ASF od lat od lat zajmuje się dostarczaniem klientom gotowych rozwiązań w zakresie budowy stacji do tankowania pojazdów gazem naturalnym.
1. Stacje małe – do 20 m3/h, wolne lub szybkie tankowanie
2. Stacje średnie – od 20 m3/h do 60 m3/h wyposażone w magazyny gazu i panele napełniające lub dystrybutory
3. Stacje duże – powyżej 60 m3/h do użytku prywatnego lub publicznego