• Legalizacja butli powietrznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każda butla powietrzna powinna przechodzić systematyczne przeglądy Urzędu Dozoru Technicznego. Proces takiego przeglądu nazywa się potocznie legalizacją.

W naszej firmie znajduje się stacja przeglądu zbiorników ciśnieniowych każdego typu, wyposażona w niezbędny sprzęt do prowadzenia testów ciśnieniowych, mycia i dezynfekcji zbiorników ciśnieniowych oraz stanowisko do inspekcji przeprowadzanych przez Urzędnika UDT.

W zależności od wskazań producenta i aktualnych przepisów zbiorniki ciśnieniowe — butle należy poddawać przeglądom w interwale 2, 5, 10-letnim.

Legalizacje i serwis butli powietrznych

• Serwis butli powietrznych

Kompleksowo zajmujemy się przeglądami butli powietrznych. Podczas wykonywania przeglądów zbiorników ciśnieniowych wymieniane są również pakiety naprawcze zaworów. Prowadzimy stały serwis zaworów FENZY oraz zaworów VTI.

Przeglądy zaworów wykonywane są zgodnie z zaleceniami producenta i z wykorzystaniem jedynie oryginalnych części.

Każdy serwis i przegląd UDT butli potwierdza wystawiony stosowny protokół.

Wymiana pakietów zgodnie z instrukcją odbywa się interwale 5 lub 10-letnim

Legalizacje i serwis butli powietrznych

• Napełnianie butli powietrzem sprężonym

W naszej siedzibie możliwe jest napełnienie butli sprężonym powietrzem. Posiadamy wydajny kompresor wyposażony w podwójne filtry dla zapewnienia najwyższej jakości powietrza zgodnie z normą PN-EN 12021. Napełniamy butle strażackie, nurkowe, techniczne i inne.

Nie prowadzimy wysyłki butli wypełnionych sprężonym powietrzem – zgodnie z przepisami ADR
Nie świadczymy usług napełniania butli tlenem medycznym.

Legalizacje i serwis butli powietrznych

Legalizacja i serwis butli powietrznych – ASF ŁÓDŹ