Tankomat ESK-01

Przeznaczony do bezobsługowej kontroli i nadzoru wydań paliwa lub gazu na stacjach paliw, oraz do prowadzenia lokalnej sprzedaży rabatowej.
ESK-01 umożliwia:

– wykorzystanie dystrybutorów pracujących w systemie sprzedaży detalicznej zewnętrznej do sprzedaży wewnętrznej (bezgotówkowej),
– wybór metody
– automatyzację gospodarki paliwowej,– współpracę z systemami kontroli rozliczeń i zarządzania,
– całodobowe bezobsługowe wydawanie paliwa na potrzeby własne oraz firm zewnętrznych,
– archiwizację transakcji wraz z informacjami o użytkowniku, godzinie transakcji, ilości i wartości wydanego paliwa, logowania użytkowników przy pomocy zapisanych na kartach lub breloczkach elektronicznych kodach przypisanych do kierowcy, pojazdu, pinu lub ich kombinacji,
– wybór specyficznego dla danej firmy menu użytkownika,
– połączenie wielu miejsc dystrybucji,
– stosowanie limitów i ograniczeń związanych z kierowcami i pojazdami, grupami
odbiorców, grupami pojazdów,
– prowadzenie systemu rabatowego dla grup lub wybranych użytkowników,
– współpracę z dystrybutorami wyposażonymi zarówno w liczniki elektroniczne oraz
w liczniki mechaniczne ,
– dopasowanie do indywidualnych potrzeb klienta,
– integrację z dowolnym systemem informatycznym,
– współpracę z pulpitem operatora EHO-05-00.

ESK-01 to interaktywne urządzenie umieszczone w metalowej obudowie zawierające:

– wyświetlacz graficzny, wyświetlający komunikaty umożliwiające łatwą obsługę
urządzenia,
– klawiaturę numeryczną, służącą do wprowadzania informacji i danych typu numer
PIN, numer wybranego dystrybutora, itp,
– czytnik transponderów i kart zbliżeniowych.