Odzież ochronna

Produkty takie jak ubrania gazoszczelne, ubrania ochronne, rękawice i buty stanowią istotne elementy ochrony ciała. W naszej ofercie znajdziecie Państwo starannie wybrane, wysokiej jakości produkty ochrony osobistej. Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają wymagane dla danego produktu certyfikaty.

Szczyt piramidy to kombinezony gazoszczelne, zapewniające ochronę przed związkami chemicznymi. Klasyfikuje się je jako Typy 1 i 2 – odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, par cieczy i drobnych cząsteczek stałych. Kombinezony strażackie muszą dodatkowo posiadać właściwości związane z odpornością na płomienie (EN 943-2).
Ubranie VPS Flash spełnia również bardzo rygorystyczną normę NFPA 1991:2016 włącznie z opcjonalnym wymogiem o ochronie przed chemiczną burzą ogniową i skroplonym gazem.
Osoba pracująca w ubraniu gazoszczelnym zawsze oddycha powietrzem pochodzącym z niezależnego źródła (aparaty oddechowe, linie stałego zasilania w powietrze).

Następna grupa to ubrania ochronne (ale nie gazoszczelne) Są to typy 3, 4, 5, 6 w zależności od stopnia ochrony, który zapewniają. Specjalizujemy się w wyższych poziomach ochrony. Znajdziecie Państwo u nas kombinezony i ubrania ochronne typu 3 i 4 (spełniające również wymogi dla typów 5 i 6). Jednorazowe i wielokrotnego użytku ubrania, o różnej konstrukcji, różnej odporności chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej (CBRN) oraz mechanicznej. Na życzenie klienta przeprowadzamy kalkulację dopasowującą ubranie do potrzeb klienta w oparciu o numer CAS.

Niezbędne uzupełnienie odzieży ochronnej stanowią buty i rękawice. W trakcie interwencji buty i rękawice to elementy odzieży ratowniczej, które najbardziej narażone są na uszkodzenia. Proponujemy obuwie ochronne najwyższej jakości oraz różnego rodzaju rękawice ochronne dostosowane do potrzeb i stopnia zagrożenia użytkownika. Proponujemy rękawice strażackie techniczne, rękawice nitrylowe ochrony chemicznej oraz wysokiej klasy diagnostyczne, jednorazowe.