Filtropochłaniacz Honeywell A2B2E2K2 P3

Filtropochłaniacz Honeywell w połączeniu z maską pełnotwarzową, półmaską lub urządzeniem filtrującym z wymuszonym przepływem powietrza, zapewnia respiracyjny system ochrony dróg oddechowych.

Urządzenia ochrony dróg oddechowych filtrują powietrze i pochłaniają substancje szkodliwe dla zdrowia (cząstki stałe, gazy, opary). Filtropochłaniacz A2B2E2K2 P3 to ochrona przed:

  • gazami toksycznymi typu A, B, E, K i zgodnie z wymogami normy EN 141,
  • gazami i oparami organicznymi i nieorganicznymi,
  • gazami i oparami kwaśnymi takimi jak dwutlenek
  • siarki, pochodne amoniaku,
  • pyłami i cząsteczkami P, zaliczonymi do kategorii toksycznych,
  • aerozolami stałymi i płynnymi, zgodnie z normą EN 143 klasy 3 (filtr o wysokiej wydajności 99,95 %),
  • gwint do filtra RD40 x 1/7’’ zgodnie ze standardem EN 148-1.