Myjka WASH 4

Urządzenie myjące WASH 4 to profesjonalna myjka do aparatów oddechowych na sprężone powietrze. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą o profesjonalnym czyszczeniu aparatów oddechowych o otwartym obiegu (SCBA) razem z butlami na sprężone powietrze.

Włożony do urządzenia Wash 4 aparat powinien być pod ciśnieniem. Proces czyszczenia odbywa się na zasadzie kombinacji bazy czyszczącej, którą stanowi lekko alkaliczny płyn wolny od związków fosforu i chloru. Urządzenie to wyposażone jest w silne pompy z regulacją, wymuszające cyrkulację oraz pompy dozujące środki czyszczące i neutralizujące. Procedura kontrolna jest niezwykle prosta i intuicyjna. Do wyboru są trzy różne cykle: 5, 10 lub 22 minuty.

WASH4 jest zabezpieczony przed nieprawidłowym użyciem, drzwi muszą być zamknięte, a temperatura musi osiągnąć prawidłową wartość – w przeciwnym wypadku program nie rozpocznie się. Aparaty oddechowe należy umieścić w specjalnym stojaku wykonanym ze stali nierdzewnej. Po 22 minutowym (zalecanym) cyklu czyszczenia, butle należy odłączyć od aparatów, aby umożliwić ich lepsze wysuszenie. Po wyczyszczeniu aparaty należy poddać procesowi suszenia. Za prawidłowy przebieg wszystkich wersji programowych odpowiada PLC (Programowalny Sterownik Logiczny). Myjka Wash 4 jest przystosowana do jednorazowego czyszczenia 4 aparatów oddechowych z butlami.