Wash WASH 9

Urządzenie myjące Wash 9 to tradycyjna myjka do masek firmy Harstra, która od dawna jest obecna na polskim rynku i znana jest z niezawodności. Znajduje ona zastosowanie w warsztatach zawodowych i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz w warsztatach obsługujących duże zakłady przemysłowe.

Myjka do masek WASH 9 jest idealnie przystosowana do bezpiecznego i szybkiego czyszczenia oraz dezynfekcji masek pełnotwarzowych oraz ich elementów.
Czyszczenie odbywa się na zasadzie zastosowanej kombinacji środka czyszczącego (wolnego od chloru, lekko alkalicznego i nafosforyzowanego płynu) i środka neutralizującego (stosowanego po płukaniu), którego składnikiem jest kwas cytrynowy.

Myjka tradycyjna Wash 9 to urządzenie kompaktowe zajmujące niewiele miejsca. W całości wykonane jest ze stali nierdzewnej typu 304, posiada warstwę izolacyjną zabezpieczająca przed utratą ciepła i emisją hałasu. Aby zapewnić prawidłowe i łatwe czyszczenie wnętrza urządzenia, wszystkie kąty są zaokrąglone. Myjące i płuczące łopaty wykonane są ze stali nierdzewnej i wyposażone w spryskiwacze. System kontrolny stanowią 3 przyciski odnoszące się do 3 różnych trybów czyszczenia: 3, 10 lub 22 minuty. Na wyświetlaczu można odczytać temperaturę w zbiorniku i bojlerze. Za precyzyjne dozowanie środka czyszczącego odpowiada pompa. Środek neutralizujący dozowany jest w ten sam sposób przez odrębną pompę. Urządzenie charakteryzuje się niskim poborem wody i elektryczności. Ciepła woda po płukaniu jest ponownie używana, a czysta woda z bojlera pobierana jest tylko do etapu końcowego. Urządzenie można podłączyć bezpośrednio do ujęcia ciepłej wody (max. 50°C).

ZALETY:

 •  szybkie cykle czyszczenia,
 •  maski po umyciu przenoszone do suszarki w tym samym koszyku,
 •  niski pobór wody i energii,
 •  prosta obsługa,
 •  niski poziom hałasu,
 •  bezobsługowa,
 •  długowieczna,
 •  wysoka jakość produktu.

DANE TECHNICZNE:

 • zastosowano kilka czujników, które elektronicznie monitorują pracę urządzenia,
 •  informacje ostrzegawcze wyświetlane są na panelu kontrolnym,
 •  wbudowane w bojler zabezpieczenia temperaturowe ograniczają temperaturę w przypadku awarii,
 •  wmontowane w drzwi zabezpieczenie uniemożliwiające start urządzenia jeśli drzwi nie zostały prawidłowo zamknięte,
 •  lampka sygnalizacyjna i dioda pokazują status urządzenia
  (Włączone/Wyłączone),
 •  myjka musi być podłączona do źródła zasilania 400 V, 3 fazy, uziemienia i fazy zero,
 •  podłączenie wody: zawór zwrotny G ¾” zainstalowany na urządzeniu,
 •  jeśli współczynnik twardości wody przekracza 5°DH, zaleca się zastosowanie systemu zmiękczania wody.