Detektor ToxiRae Pro

Pierwszy na świecie osobisty detektor gazów toksycznych i tlenu pracujący w technologii bezprzewodowej. ToxiRAE Pro może wykrywać szeroką gamę gazów – od tlenku węgla, siarkowodoru tlenu po amoniak, chlor i formaldehyd.

ToxiRAE Pro zapewnia bezpieczną i w pełni profesjonalną bezprzewodową transmisję danych w czasie rzeczywistym (dane pomiarowe, status alarmów), dla zapewnienia lepszej kontroli i szybszej odpowiedzi na zagrożenia. Inteligentne sensory zastosowane w detektorze ToxiRAE Pro przechowują dane kalibracyjne, co umożliwia użytkownikowi monitorowanie różnych gazów poprzez samodzielną zmianę typu sensora.

Detektor jednogazowy ToxiRAE Pro wykrywa jeden z poniższych gazów/substancji:

  • CH3-SH, Cl2, ClO2, CO,
  •  EtO-A, EtO-B, EtO-C,
  •  H2, H2S, HCHO, HCN,
  •  NH3, NO, NO2,
  •  O2, PH3, SO2,
  • LZO.

Detektory ToxiRae są dostępne w wersjach:

  • ToxiRAE Pro,
  •  ToxiRAE Pro CO 2,
  •  ToxiRAE Pro LEL,
  •  ToxiRAE Pro PID.
Karta katalogowa