System wykrywania ludzi i istot żywych Microsearch

Wykrywacz Microsearch znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie w pojazdach lub kontenerach mogą ukrywać się nielegalnie ludzie lub mogą być przewożone inne istoty żywe.

Najnowszy MicroSearch G4 to system bezprzewodowy. Jest o wiele wygodniejszy i wydajniejszy w stosowaniu niż system przewodowy. Zasięg czujnika bezprzewodowego do skrzyni sterującej wynosi 60 m bez pogorszenia sygnału. Sprawdza się przy kontroli pojazdów o każdej wielkości – od osobowych po ciężarowe z naczepami. Co ważne, w trakcie przeprowadzanej kontroli MicroSearch nie generuje sygnałów dźwiękowych, które mogłyby ostrzec o wykonywanym teście. Skuteczność systemu polega na wyczuwaniu delikatnych wibracji akcji serca. Kontrola przebiega szybciej i skuteczniej niż tylko w trybie wizualnym. Może być stosowany również w ekstremalnych warunkach pogodowych. Elastyczna konfiguracja umożliwia maksymalne dopasowanie pracy systemu do potrzeb użytkownika.

Jego zalety to:

  • bardzo niski poziom fałszywych alarmów,
  •  czas wykonania testu nie przekracza 1 minuty,
  •  zakres temperatury pracy urządzenia to od – 25oC do + 50oC,
  •  stopień ochrony IP 65 na wszystkie komponenty (laptop, skrzynka kontrolna, czujniki), uruchamianie systemu trwa mniej niż 2 minuty,
  •  maksymalizuje efekt bez dodatkowej pracy,
  •  wodoodporny, niezawodny w ekstremalnych warunkach pogodowych,
  •  stosowany w procedurach zapobiegania ucieczkom i próbom przemytu ludzi.